In English

Sähkömagneettiset kentät (sm-kentät) – vaarojen arviointi työpaikoilla

Koulutusta, tietoa ja mittauksia sähkömagneettisista kentistä

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi sähkömagneettisilta kentiltä tuli voimaan 1.7.2016.
Työnantajan on arvioitava, esiintyykö työpaikalla vaaraa aiheuttavia sähkömagneettisia kenttiä ja tarvittaessa tehtävä toimenpiteitä, joilla varmistetaan työntekijöiden turvallisuus.

Sepon Konttorista saat koulutusta ja tietoa sm-kentistä. Koulutus pidetään teidän laitoksellanne
koskien juuri teidän laitteitanne ja henkilöstöänne sekä tarvittaessa mitataan sm-kentät.

Koulutus ja mittaukset perustuvat uuteen asetukseen 388/2016 ja työturvallisuuslakiin 738/2002. Koulutuksessa käydään läpi asetuksen sanoma, ketä se koskee, mitä työnantajan on tehtävä vähimmillään, kenttiä aiheuttavat lähteet, peruskäsitteet, yksiköt, raja-arvot, vaarojen arviointi, terveyshaitat, toiminta ylialtistustilanteessa, työntekijöiden opastus sekä mittaaminen käytännössä.

» Käytännön opas

Sähkömagneettiset kentät

Palvelut:

  • koulutus
  • sähkö- ja magneettikenttien mittaaminen asetuksen mukaisella taajuuksilla ja painotuksilla (mm. sähkökentät, matalilla taajuuksilla magneettikentät ja taajuudet)
  • mittausten dokumentoiminen ja paikallisen ohjeistuksen laatiminen
  • neuvontapalvelut

Ota yhteyttä, niin selvitetään toimenpiteet turvallisen työskentelyn varmistamiseksi!

Sähkömagneettiset kentät, mittaus