In English

SäteilyturvakoulutusSäteilyturvakoulutus (säteilysuojelu)
Umpilähteiden, röntgenlaitteiden ja teollisuusradiografian käyttäjille

Onko oma säteilykoulutuksesi ja muiden säteilyn käyttäjien koulutukset ajan tasalla?
Säteilyturvakeskus (STUK) edellyttää ja tarkistaa säteilyn käytön vastaavan johtajan ja muiden
säteilyn käyttäjien (kunnossapito-, käyttö- ja laboratoriohenkilöstön) täydennyskoulutukset viiden
vuoden jaksoissa.

Sepon Konttorista saat täydennyskoulutuksen laitoksellasi.

Säteilykoulutus pidetään laitoksellanne koskien juuri teidän laitteitanne ja henkilöstöänne. Koulutus noudattaa STUK:n koulutusohjetta ST 1.8. Umpilähde- ja röntgenlaitekoulutuksessa käydään läpi tärkeimmän säädökset,
luvat ja ohjeet, säteilysuojelun periaatteet, säteilyfysiikan perusteet, riskit, käyttö- ja kunnossapitoasiat,
laboratoriotyöskentely, lähteiden käytöstä poistaminen, säteilyn terveyshaitat, jne.

A. Säteilyturvakoulutus - umpilähteet ja röntgenlaitteet, esimerkkejä
• Täydennyskoulutus vastaavalle johtajalle
• Täydennyskoulutus käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle
• Laboratoriohenkilöstön koulutus
• Koulutusorganisaatioiden avustaminen
• Neuvontapalvelut
• Uusi säteilylaki (Eduskunnan käsittelyssä vielä 13.9.2018). Mikä muuttuu, mikä ei?

B. Paikalliset ohjeistuksen laatiminen, myös uusi säteilylaki (kun se astuu voimaan)

C. Säteilyn mittaaminen käyttöpaikoilla

D. Radiometristen mittalaitteiden mitoitus ja soveltaminen

Sepon konttori - säteilyturvakoulutus

Voimalaitoksen polttoainesiilo, jossa on säteilyn käyttöön perustuva pinnankorkeuden mittaus.