1. Säteilylain edellyttämä dokumentointi ja säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) palvelut tehdään asiakkaan luona tai etänä riippuen asiakkaan toiveista. Suurelle osalle asiakkaista dokumentointi on jo tehty ja jotkut ovat vielä kesken.
  2. Koulutus- ja/tai dokumentointikäynnin yhteydessä voidaan myös mitata asetuksen 388/2016 vaatimat sähkömagneettiset kentät, mikäli niitä ei vielä ole mitattu.

Pyydä tarjous mikäli asiat ovat vielä “vaiheessa”:

  • Täydennyskoulutuksesta
  • Dokumentoinnista / STA-palveluista
  • Sähkömagneettisten kenttien mittaamisesta ja raportoinnista

Lue lisää!