Sähkömagneettiset kentät (sm-kentät) – vaarojen arviointi työpaikoilla

Sähkökentän mittaus taajuusmuuttajien lähellä. Kuva: Seppo Lappalainen

Koulutusta, tietoa ja mittauksia sähkömagneettisista kentistä

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi sähkömagneettisilta kentiltä tuli voimaan 1.7.2016.
Työnantajan on arvioitava, esiintyykö työpaikalla vaaraa aiheuttavia sähkömagneettisia kenttiä ja tarvittaessa tehtävä toimenpiteitä, joilla varmistetaan työntekijöiden turvallisuus.

Sepon Konttorista saat sähkömagneettisten kenttien mittauspalvelun, mittaustietojen raportoinnin työsuojelua varten, mahdolliset suojausehdotukset sekä koulutusta ja tietoa sm-kentistä. Koulutus pidetään teidän laitoksellanne koskien juuri teidän laitteitanne ja henkilöstöänne.

Koulutus ja mittaukset perustuvat uuteen asetukseen 388/2016 ja työturvallisuuslakiin 738/2002. Koulutuksessa käydään läpi asetuksen sanoma, ketä se koskee, mitä työnantajan on tehtävä vähimmillään, kenttiä aiheuttavat lähteet, peruskäsitteet, yksiköt, raja-arvot, vaarojen arviointi, terveyshaitat, toiminta ylialtistustilanteessa, työntekijöiden opastus sekä mittaaminen käytännössä.

» Käytännön opas

Palvelut:

  • sähkö- ja magneettikenttien mittaaminen asetuksen mukaisella laitteistolla
  • mittausten dokumentoiminen ja paikallisen ohjeistuksen laatiminen
  • koulutus

Ota yhteyttä, niin selvitetään toimenpiteet turvallisen työskentelyn varmistamiseksi!