Täydennyskoulutukset ja uuden säteilylain vaatima dokumentointi umpilähteiden ja röntgenlaitteiden käyttäjille

Umpilähde sellumassan pinnankorkeuden valvonnassa. Kuva: Seppo Lappalainen

Ovatko omat säteilykoulutuksesi ja muiden säteilyn käyttäjien koulutukset ajan tasalla? Tunnetko uuden 15.12.2018 voimaan tulleen säteilylain vaatimukset? 

Uuden lain mukaan säteilytoimintaan osallistuvan työntekijän (kunnossapito-, käyttö- ja laboratoriohenkilöt) ja STV:n on saatava 
täydennyskoulutusta vähintään viiden vuoden jaksoissa. Koulutus, tehtävät ja vastuut kirjataan johtamisjärjestelmään (uusi dokumentti).

Sepon Konttorista saat täydennyskoulutuksen laitoksellasi. 

Säteilykoulutus pidetään laitoksellanne koskien juuri teidän laitteitanne ja henkilöstöänne. Koulutus noudattaa uutta säteilylakia, asetuksia ja STUK:n määräyksiä. Umpilähde- ja röntgenlaitekoulutuksessa käydään läpi tärkeimmät säädökset, luvat ja ohjeet, säteilysuojelun periaatteet, säteilyfysiikan perusteet, riskit, käyttö- ja kunnossapitoasiat, laboratoriotyöskentely, lähteiden käytöstä poistaminen, säteilyn terveyshaitat, organisaatiovaatimukset, uuden lain vaatimat dokumentit jne.

A. Säteilyturvakoulutus – umpilähteet ja röntgenlaitteet, esimerkkejä

  • Täydennyskoulutus säteilyturvallisuusvastaavalle (STV, entinen vastaava johtaja)
  • Täydennyskoulutus käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle
  • Laboratoriohenkilöstön koulutus
  • Koulutusorganisaatioiden avustaminen
  • Neuvontapalvelut
  • Uusi säteilylaki, asetukset ja STUK:n määräykset

B. Paikallisen ohjeistuksen laatiminen ja uuden säteilylain vaatima dokumentaatio sekä säteilyturva-asiantuntijan käyttö 

C. Säteilyn mittaaminen käyttöpaikoilla

D. Radiometristen mittalaitteiden mitoitus ja soveltaminen

E. Kunnossapidon opastus

F. Säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) palvelut yhdessä Säteilyvelhon kanssa (Eero Oksanen)

Voimalaitoksen polttoainesiilo, jossa on säteilyn käyttöön perustuva pinnankorkeuden mittaus. Kuva: Seppo Lappalainen