Täydennyskoulutukset, dokumentointi (mm. turvallisuusarvio) ja muut palvelut

Ovatko omat säteilykoulutuksesi ja muiden säteilyn käyttäjien koulutukset ajan tasalla? Tunnetko uuden 15.12.2018 voimaan tulleen säteilylain vaatimukset? 

Uuden säteilylain mukaan säteilytoimintaan osallistuvan työntekijän (kunnossapito-, käyttö- ja laboratoriohenkilöt) ja STV:n on saatava täydennyskoulutusta vähintään viiden vuoden jaksoissa. Koulutus, tehtävät ja vastuut kirjataan johtamisjärjestelmään (uusi dokumentti).

Sepon Konttorista saat täydennyskoulutuksen verkkokoulutuksena (videot), lähiopetuksena laitoksellasi tai Teams-koulutuksena.

Säteilyturvakoulutus eli säteilysuojelukoulutus pidetään laitoksellanne tai etänä koskien juuri teidän laitteitanne ja henkilöstöänne. Täten koulutus keskittyy vain tilaajan laitteisiin ja säteilynkäyttöön. Kysymys ei siis ole yleiskoulutuksesta ”kaikkea kaikille”, vaan koulutus on teille räätälöity.

Videokoulutus on erittäin joustava, eikä ole kellonaikaan sidottu. Koulutettava voi katsoa videot esim. kahden viikon aikana koska vaan ja tehdä pienet harjoitukset/tehtävät myöskin hänelle sopivaan aikaan. Sopii erinomaisesti myös vuoro- ja etätöitä tekeville.

Koulutus noudattaa uutta säteilylakia, asetuksia ja STUK:n määräyksiä. Umpilähde- ja/tai röntgenlaitekoulutuksessa käydään läpi tärkeimmät mm. säädökset, säteilyfysiikan perusteet, käyttö- ja kunnossapitoasiat, suunnitelma poikkeamien varalle, laboratoriotyöskentely, laitetekniikkaa, lähteiden käytöstä poistaminen, säteilyn terveyshaitat jne. Lisäksi tehdään harjoituksia ja tehtäviä.

A. Säteilyturvakoulutus (säteilysuojelukoulutus) – umpilähteet ja röntgenlaitteet, esimerkkejä

  • Täydennyskoulutus säteilyturvallisuusvastaavalle (STV)
  • Täydennyskoulutus käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle
  • Laboratoriohenkilöstön koulutus

B. Paikallisen ohjeistuksen laatiminen ja uuden säteilylain vaatima dokumentaatio ja turvallisuusarvio

Toiminnanharjoittajalla on oltava johtamisjärjestelmä, laadunvarmistus, suunnitelma poikkeamien varalle ja turvallisuusarvio. Turvallisuusarvion laatii yhteistyössä Sepon Konttorin kanssa säteilyturvallisuusasiantuntija (STA) Eero Oksanen.

C. Säteilyn mittaaminen käyttöpaikoilla kalibroidulla ja jäljitettävällä mittarilla (mm. tiiviyskokeet ja annosnopeusmittaukset)

D. Radiometristen mittalaitteiden mitoitus ja soveltaminen

Voimalaitoksen polttoainesiilo, jossa on säteilyn käyttöön perustuva pinnankorkeuden mittaus. Kuva: Seppo Lappalainen

Ota yhteyttä ja tilaa säteilysuojelukoulutus!