Seponkonttori.fi -verkkosivujen tietosuoja- ja evästekäytännöt

Tässä selosteessa kerromme, kuinka käsittelemme seponkonttori.fi-sivuston kautta kerättäviä tietoja.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Sepon Konttori
Y-tunnus: 2396046-9
Osoite: Ukonniementie 441, 51200 Kangasniemi
Puhelinnumero: 0400 570 557
Sähköpostiosoite: seppo.lappalainen(a)seponkonttori.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö / tietosuojavastaava

Nimi: Seppo Lappalainen
Puhelinnumero: 0400 570 557
Sähköpostiosoite: seppo.lappalainen(a)seponkonttori.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään tietojen lähettäjän suostumuksella. Tiedot kerätään www-sivuilla olevan yhteydenottolomakkeen kautta. Lomakkeen käyttäjä antaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn tiedot lomakkeen kautta lähettäessään. 

Lisäksi sivuilta kerätään anonyymiä kävijätietoa, jota käytetään verkkosivuston kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Yhteystietolomakkeen kautta lähetettävät tiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja vapaamuotoinen viesti. 

Tietojen säilytysaika

Lomakkeen kautta kerättävät tiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa mahdollisesti tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakassuhteen ylläpitämiseksi ja asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkosivujen lomakkeen kautta kerätään tietoja henkilöltä itseltään. Anonyymiä tietoa sivujen kävijöistä (esim. millä sivuilla eniten käydään) kerätään webhotellin hallintapaneelin kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Sivuilla käytetään sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä ja kaikki tiedot kerätään anonyymisti. Sivujen käyttäjällä on mahdollista estää evästeiden käyttö. 

Lue lisätietoja sivuston evästeistä tästä

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse ja niitä säilytetään asianmukaisesti salasanasuojauksen takana. Tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Päivitetty 12.5.2022.